• قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن بر پرستار بچه

    یکی از موارد استفاده از دوربین مداربسته مخفی، در خانه ها و برای نظارت بر فعالیت کارگر یا پرستار بچه است. این نوع از دوربین ها با نام “دوربین پرستار بچه” شناخته می شوند. در سراسر دنیا بر روی نصب این دوربین ها اختلاف نظر وجود دارد.

    در مواردی پرستار بچه به علت تکان دادن شدید بچه که…[Read more]

  • Summers Sykes became a registered member 1 year, 1 month ago